ประกาศข่าว


สร้างประกาศข่าว

แสดง 1 ถึง 20 จาก 72 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงไทยงานทรัพยากรบุคคล2018-04-19 15:02:53
2ข่าวประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์งานส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย2018-04-17 10:59:13
3ข่าวประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการโรงพยาบาลพระปกเกล้า ครั้งที่ 16งานส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย2018-04-17 09:23:49
4ข่าวประชาสัมพันธ์ขออนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๑งานประชาสัมพันธ์2018-04-11 14:21:26
5ข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรมงานส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย2018-04-11 00:04:59
6ข่าวประชาสัมพันธ์ส่งผลงานประกวด R2R ดีเด่น ประจำปี 2561งานส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย2018-04-04 11:21:15
7ข่าวประชาสัมพันธ์ส่งบทความวิจัย/บทความวิชาการเพื่อเผยแพร่งานส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย2018-04-04 11:18:39
8ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเข้าร่วมงานรดน้ำดำหัวเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเกษียณเนื่องในวันสงกรานต์ 9 เมษายน 2561งานประชาสัมพันธ์2018-04-04 09:42:36
9ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจัดการพลังงานและเพิ่มประสิทธิภาพในโรงพยาบาลนอกเครือข่ายควบคุมงานประชาสัมพันธ์2018-03-28 15:19:07
10ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปงานทรัพยากรบุคคล2018-03-27 14:32:20
11ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป2018-03-27 14:32:18
12ข่าวประชาสัมพันธ์การใช้ใบรับรองแพทย์ตามที่คณะกรรมการแพทย์สภารับรองเพื่อใช้ในการขออนุญาติใบขับขี่อย่างเคร่งครัดงานประชาสัมพันธ์2018-03-26 09:20:14
13ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญส่งหัวข้อและแนวคิดการวิจัยงานส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย2018-03-24 17:54:34
14ข่าวประชาสัมพันธ์แจ้งย้ายที่ทำการสมาคมเสริมสร้างครอบครัวให้อบอุ่นและเป็นสุขงานประชาสัมพันธ์2018-03-20 09:29:57
15ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์เพื่อแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องต้นในการคัดเลือกบุคคลตำแหน่งตุลาการศาลปกครองสูงสุดงานประชาสัมพันธ์2018-03-20 09:28:41
16ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ตราสัญลักษณ์ประจำกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศษฐกิจงานประชาสัมพันธ์2018-03-20 09:25:34
17ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ครั้งที่๒/๒๕๖๑งานนิติการ2018-03-09 15:44:39
18ข่าวประชาสัมพันธ์ผลการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการสถานพยาบาล ครั้งที่๑/๒๕๖๑งานนิติการ2018-03-09 15:38:44
19ข่าวประชาสัมพันธ์รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนในรอบปีงบประมาณ ๒๕๖๐งานนิติการ2018-03-02 10:03:19
20ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปงานทรัพยากรบุคคล2018-02-28 15:21:04