ประกาศข่าว


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 145 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อ
1ข่าวประชาสัมพันธ์รับย้าย/โอนข้าราชการงานประชาสัมพันธ์2018-10-19 09:35:43
2ข่าวประชาสัมพันธ์รับย้ายราชการงานประชาสัมพันธ์2018-10-19 09:35:05
3ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษงานประชาสัมพันธ์2018-10-19 09:34:29
4ข่าวประชาสัมพันธ์ประชา่สัมพันธ์รับนักศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒งานประชาสัมพันธ์2018-10-16 10:32:39
5ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครพยาบาลเข้าอบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒งานประชาสัมพันธ์2018-10-16 10:25:45
6ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์สาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ขอแจ้งกำหนดการออกหน่วยพบปะสมาชิกสหกรณ์งานประชาสัมพันธ์2018-10-12 10:06:50
7ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมงานประชาสัมพันธ์2018-09-19 09:50:34
8ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครโอนย้ายข้าราชการเพื่อดำรงตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไประดับชำนาญงานงานประชาสัมพันธ์2018-09-19 09:37:46
9ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่างงานประชาสัมพันธ์2018-09-10 15:43:32
10ข่าวประชาสัมพันธ์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ/บรรจุกลับเข้าราชการงานประชาสัมพันธ์2018-09-10 15:42:28
11ข่าวประชาสัมพันธ์รับย้ายข้าราชการผลเรือนสามัญเพื่อดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษงานประชาสัมพันธ์2018-09-10 15:41:19
12ข่าวประชาสัมพันธ์ขอประชาสีัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมวิชาการนานาชาติ International conference : Prevention and Care for NCDs and global Healthงานประชาสัมพันธ์2018-09-10 10:07:54
13ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับราชการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตงานประชาสัมพันธ์2018-09-07 10:12:10
14ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงรายงานประชาสัมพันธ์2018-09-07 10:10:42
15ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ระดับชำนาญการงานประชาสัมพันธ์2018-09-07 10:09:21
16ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์การจ้่างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษเป็นศาสตราภิชาน พ.ศ. ๒๕๖๑งานประชาสัมพันธ์2018-09-07 10:00:16
17ข่าวประชาสัมพันธ์ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดพัสดุชำรุดงานสารบรรณกลาง2018-09-06 14:11:45
18ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้ง(ย้าย)ให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ)งานประชาสัมพันธ์2018-09-03 09:49:09
19ข่าวประชาสัมพันธ์ขยายเวลารับย้าย/รับโอนงานประชาสัมพันธ์2018-09-03 09:47:38
20ข่าวประชาสัมพันธ์รับย้าย/รับโอนข้าราชการงานประชาสัมพันธ์2018-09-03 09:46:54