ประกาศข่าว


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 179 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อ
1ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปงานทรัพยากรบุคคล2018-12-14 16:28:49
2ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมตัวสู่การเกษียณอายุราชการงานประชาสัมพันธ์2018-12-12 11:14:57
3ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาเตรียมตัวก่อนเกษียณอายุราขการบุคลากรภาครัฐงานประชาสัมพันธ์2018-12-12 11:13:16
4ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือคัดเลือกครอบครัวร่มเย็นและบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาสังคมประจำปี 2562งานทรัพยากรบุคคล2018-12-12 10:51:01
5ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนายการโรงพยาบาล (นายแพทย์) (ด้านเวชกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลกันตัง2018-12-04 11:09:21
6ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขั้นให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษงานประชาสัมพันธ์2018-12-04 11:06:56
7ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนายการโรงพยาบาล (นายแพทย์) (ด้านเวชกรรม) ระดับเชี่ยวชาญ โรงพยาบาลกันตังงานประชาสัมพันธ์2018-12-04 11:05:19
8ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับชำนาญการพิเศษงานประชาสัมพันธ์2018-12-04 10:58:13
9ข่าวประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปงานทรัพยากรบุคคล2018-11-29 15:39:49
10ข่าวประชาสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมงานประชาสัมพันธ์2018-11-28 10:17:04
11ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครผู้เข้ารับการศึกษต่อระดับปริญญาโทงานประชาสัมพันธ์2018-11-28 10:12:38
12ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ยื่นขอรับบำเน็จบำนาญด้วยตนเองผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์งานประชาสัมพันธ์2018-11-26 09:30:47
13ข่าวประชาสัมพันธ์ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครหลักสูตรข้าราชการที่ดีงานประชาสัมพันธ์2018-11-19 14:16:44
14ข่าวประชาสัมพันธ์รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปสสจ.อุดรธานีงานประชาสัมพันธ์2018-11-19 14:15:50
15ข่าวประชาสัมพันธ์ขยายระยะเวลารับย้ายข้าราชการโรงพยาบาลพังงางานประชาสัมพันธ์2018-11-19 14:14:55
16ข่าวประชาสัมพันธ์รับย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อดำรตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษงานประชาสัมพันธ์2018-11-19 14:14:09
17ข่าวประชาสัมพันธ์รับย้าย/รับโอนข้าราชการ โรงพยาบาลหนองคายงานประชาสัมพันธ์2018-11-19 14:12:48
18ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปงานทรัพยากรบุคคล2018-11-13 10:31:51
19ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธืเชิญชวนใช้สิทธิ์เลือกตั้งกรรมการแพทยสภาวาระ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔งานประชาสัมพันธ์2018-11-06 09:59:29
20ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครตำแหน่งนายแพทย์เชียวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)งานประชาสัมพันธ์2018-10-29 09:38:07