ประกาศข่าว


เพิ่มประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 284 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อ
1ข่าวประชาสัมพันธ์รับสัมครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการงานประชาสัมพันธ์2019-02-18 13:17:39
2ข่าวประชาสัมพันธ์ให้ทุนอุดหนุนด้านจริยธรรมทางการพยาบาลงานประชาสัมพันธ์2019-02-18 13:08:22
3ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการ นักวิชการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษงานประชาสัมพันธ์2019-02-18 13:07:20
4ข่าวประชาสัมพันธ์รับย้าย-โอน ข้าราชการงานประชาสัมพันธ์2019-02-18 13:06:22
5ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนตำแหน่งให้ดำรงหัวหน้าพยาบาลงานประชาสัมพันธ์2019-02-18 13:05:37
6ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมนา "ศูนย์ส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคม (ส.พ.บ.)"งานประชาสัมพันธ์2019-02-18 10:46:47
7ข่าวประชาสัมพันธ์ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมของสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ๑๕ ปี การควบคุมป้องกันโรคจากมลพิษสิ่งแวดล้อมงานประชาสัมพันธ์2019-02-14 09:20:50
8ข่าวประชาสัมพันธ์ขอประสงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์จุลสารสำนักโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม ฉบับที่ ๑ ปี ๒๕๖๒งานประชาสัมพันธ์2019-02-14 09:19:13
9ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการอบรมคอมพิวเตอร์เพื่อผู้พิการงานประชาสัมพันธ์2019-02-13 11:25:19
10ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมฯงานประชาสัมพันธ์2019-02-13 11:20:56
11ข่าวประชาสัมพันธ์รับย้ายข้าราชการงานประชาสัมพันธ์2019-02-13 11:19:58
12ข่าวประชาสัมพันธ์รับย้ายข้าราชการงานประชาสัมพันธ์2019-02-13 11:19:12
13ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญด้านส่งเสริมพัฒนางานประชาสัมพันธ์2019-02-13 11:18:20
14ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษางานประชาสัมพันธ์2019-02-11 09:13:31
15ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้งตำแหน่งที่สูงขึ้นงานประชาสัมพันธ์2019-02-11 09:07:40
16ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษงานทรัพยากรบุคคล2019-02-05 09:50:58
17ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นแต่งตั้งตำแหน่งต่างๆ สสจ.ภูเก็ตงานประชาสัมพันธ์2019-02-04 12:25:03
18ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติงานประชาสัมพันธ์2019-01-31 09:25:15
19ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษงานทรัพยากรบุคคล2019-01-29 15:26:33
20ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการงานประชาสัมพันธ์2019-01-28 13:22:41