ประกาศข่าว


เพิ่มประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 721 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อ
1ข่าวประชาสัมพันธ์รับย้าย/โอนข้าราชการ รพ.อรัญประเทศงานประชาสัมพันธ์2021-01-11 11:23:12
2ข่าวประชาสัมพันธ์รับย้าย/โอนข้าราชการ รพ.ยะลางานประชาสัมพันธ์2021-01-11 11:22:27
3ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครข้าราชการตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป รพ.หาดใหญ่งานประชาสัมพันธ์2021-01-11 11:21:40
4ข่าวประชาสัมพันธ์รับย้าย/โอนข้าราชการ สสจ.สงขลางานประชาสัมพันธ์2021-01-11 11:20:43
5ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครข้าราชการเพื่อขึ้นแต่งตั้งตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สสจ.สงขลางานประชาสัมพันธ์2021-01-11 11:19:53
6ข่าวประชาสัมพันธ์ส่งประกาศกรมศิลปากร เรื่องปรับปรุงการกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของหอจดหมายเหตุแห่งชาติ (กบ 0033/ว 5582)งานสารบรรณกลาง2020-12-13 15:34:32
7ข่าวประชาสัมพันธ์การสนับสนุนทุนพัฒนาและสนับสนุนเส้นทางอาชีพนักวิจัยและนวัตกรรมฯงานส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย2020-12-07 00:03:47
8ข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารกระบี่เวชสาร ปีที่ 4 ฉบับที่ 1งานส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย2020-12-02 10:05:50
9ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปงานทรัพยากรบุคคล2020-11-24 11:26:44
10ข่าวประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดทำคำของบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปี 2565งานส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย2020-11-24 10:02:03
11ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปงานทรัพยากรบุคคล2020-11-11 18:31:07
12ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผอก.รพช.ระดับเชี่ยวชาญงานทรัพยากรบุคคล2020-10-30 10:26:34
13ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปงานทรัพยากรบุคคล2020-10-27 14:44:45
14ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไปงานทรัพยากรบุคคล2020-10-22 09:45:11
15ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนการจัดการความรู้รายบุคคลงานประชาสัมพันธ์2020-10-20 11:28:31
16ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตงานประชาสัมพันธ์2020-10-16 10:57:23
17ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างงานประชาสัมพันธ์2020-10-16 10:40:45
18ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านคลองเสียด (นวก.สาธารณสุขชำนาญการ)งานทรัพยากรบุคคล2020-10-12 14:31:30
19ข่าวประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์สำหรับผู้พิการงานทรัพยากรบุคคล2020-10-07 14:21:35
20ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเผยแพร่ผลงานวิจัยงานส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย2020-10-06 14:09:18