ประกาศข่าว


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 812 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อ
1จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารฯ และอาคารที่พักพยาบาล 32 ห้องฯ ณ รพ.เกาะลันตางานพัสดุ2018-12-14 17:42:49
2จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการรพ.เกาะลันตา2018-12-14 14:58:45
3จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๑ รายการรพ.เกาะลันตา2018-12-14 11:08:49
4จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ 70)2018-12-13 20:52:06
5จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ 70)สสอ.เกาะลันตา2018-12-13 20:47:54
6จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กท 1504 กระบี่ จำนวน ๖ รายการรพ.เกาะลันตา2018-12-13 16:11:29
7จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการรพ.เกาะลันตา2018-12-13 15:38:54
8จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้าโรงพยาบาลเกาะลันตา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ไร่รพ.เกาะลันตา2018-12-13 14:50:24
9จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่องรพ.เกาะลันตา2018-12-13 14:38:33
10จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ 70)สสอ.เกาะลันตา2018-12-12 18:21:56
11จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารพ.เกาะพีพี2018-12-12 14:40:20
12จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่องรพ.เกาะพีพี2018-12-12 13:52:02
13จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ 70)สสอ.เขาพนม2018-12-12 13:22:22
14จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการรพ.เกาะลันตา2018-12-11 14:16:10
15จัดซื้อ - จัดจ้างราคากลางและคุณลักษณธเฉพาะครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ รพ.เกาะพีพี2018-12-07 14:54:58
16จัดซื้อ - จัดจ้างเผยแพร่แผนงบเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ 2562 โรงพยาบาลเกาะพีพีรพ.เกาะพีพี2018-12-07 14:35:20
17จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการรพ.เกาะลันตา2018-12-06 14:53:50
18จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการรพ.เกาะลันตา2018-12-06 14:16:42
19จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน 3 รายการรพ.เกาะลันตา2018-12-06 12:07:35
20จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน 1 รายการรพ.เกาะลันตา2018-12-06 11:14:31