ประกาศข่าว


สร้างประกาศข่าว

แสดง 1 ถึง 20 จาก 442 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานครอบฟันและสะพานฟันรพ.อ่าวลึก2018-07-23 14:18:20
2จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรมรพ.อ่าวลึก2018-07-23 13:16:46
3จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆรพ.อ่าวลึก2018-07-23 13:06:01
4จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการรพ.เกาะลันตา2018-07-23 12:37:06
5จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างรพ.อ่าวลึก2018-07-23 10:58:17
6จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์รพ.อ่าวลึก2018-07-23 10:54:54
7จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆรพ.อ่าวลึก2018-07-23 10:21:41
8จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงานรพ.อ่าวลึก2018-07-23 10:12:23
9จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางรพ.อ่าวลึก2018-07-23 09:53:47
10จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆรพ.อ่าวลึก2018-07-23 09:50:57
11จัดซื้อ - จัดจ้างจ้างพิมพ์เอกสารแบบฟอร์ม (บันทึกคำสั่งแพทย์) จำนวน 1 รายการรพ.เกาะลันตา2018-07-23 09:37:33
12จัดซื้อ - จัดจ้างจ้างตรวจเช็คระยะรถราชการ นข-2453 กระบี่ พร้อมรายการอะไหล่ รพ.เกาะลันตา2018-07-22 10:36:33
13จัดซื้อ - จัดจ้างจ้างตรวจเช็คระยะรถราชการ นข-2453 กระบี่ พร้อมรายการอะไหล่ รพ.เกาะลันตา2018-07-20 11:10:20
14จัดซื้อ - จัดจ้างซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (หมอนใยสังเคราะห์) จำนวน 1 รายการ รพ.เกาะลันตา2018-07-20 09:55:12
15จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 33 รายการ รพ.สต.บ้านหน้าเขาสสอ.เขาพนม2018-07-19 14:52:47
16จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานรพ.อ่าวลึก2018-07-19 11:36:33
17จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์รพ.อ่าวลึก2018-07-19 11:33:06
18จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผุ้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานรพ.อ่าวลึก2018-07-19 09:18:07
19จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวรพ.อ่าวลึก2018-07-19 09:08:37
20จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัวรพ.อ่าวลึก2018-07-19 09:03:53