ประกาศข่าว


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 701 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อ
1จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (e-bidding)งานพัสดุ2018-10-20 13:41:45
2จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)งานพัสดุ2018-10-17 18:26:41
3จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำหรับโครงการ)งานพัสดุ2018-10-17 18:09:40
4จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการก่อสร้างและปรับปรุงรั้วสแตนเลสฯ สสจ.กระบี่งานพัสดุ2018-10-16 20:02:22
5จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำฟันเทียม จำนวนรพ.เกาะลันตา2018-10-16 11:21:00
6จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 6 รายการ (งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)รพ.ลำทับ2018-10-12 16:48:25
7จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างครุภัณฑ์สำนักงาน(เครื่องปรับอากาศ) จำนวน 4 รายการ บัญชีนวัตกรรมไทย (งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)รพ.ลำทับ2018-10-12 16:46:14
8จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)รพ.ลำทับ2018-10-12 16:42:09
9จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ(งบกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน)รพ.ลำทับ2018-10-12 16:41:23
10จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้างงานพัสดุ2018-10-12 16:25:35
11จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบกลาง ฉบับที่ 2)งานพัสดุ2018-10-12 10:38:54
12จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง)งานพัสดุ2018-10-11 14:36:18
13จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ กข-4381 กระบี่ จำนวน 3 รายการรพ.เกาะลันตา2018-10-11 11:07:14
14จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุการแพทย์ (ทันตกรรม) จำนวน 1 รายการรพ.เกาะลันตา2018-10-11 10:35:18
15จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561สสอ.ลำทับ2018-10-11 09:34:36
16จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการขนส่งถังขยะติดเชื้อ รพ.เกาะพีพีรพ.เกาะพีพี2018-10-10 11:20:40
17จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาบริการซ่อมบำรุงทั่วไป รพ.เกาะพีพีรพ.เกาะพีพี2018-10-10 11:19:16
18จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการการจ้างเหมาบริการทำความสะอาด รพ.เกาะพีพีรพ.เกาะพีพี2018-10-10 11:17:23
19จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่องรพ.เกาะลันตา2018-10-10 10:59:19
20จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการรพ.เกาะลันตา2018-10-08 09:08:20