ประกาศข่าว


สร้างประกาศข่าว

แสดง 1 ถึง 20 จาก 258 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1จัดซื้อ - จัดจ้างซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ (ฝ่ายการพยาบาล) จำนวน2 รายการ รพ.เกาะลันตา2018-04-20 14:24:48
2จัดซื้อ - จัดจ้างซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (งานชันสูตร) จำนวน 3 รายการ รพ.เกาะลันตา2018-04-20 09:18:23
3จัดซื้อ - จัดจ้างขออนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการรพ.เกาะลันตา2018-04-19 16:23:54
4จัดซื้อ - จัดจ้างซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (งานชันสูตร) จำนวน 6 รายการ รพ.เกาะลันตา2018-04-19 15:14:12
5จัดซื้อ - จัดจ้างซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ (ฝ่ายการพยาบาล) จำนวน1 รายการ รพ.เกาะลันตา2018-04-19 12:05:37
6จัดซื้อ - จัดจ้างซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์และวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 8 รายการรพ.เกาะลันตา2018-04-17 13:31:50
7จัดซื้อ - จัดจ้างวัสดุทันตกรรม จำนวน 1 รายการรพ.เกาะลันตา2018-04-17 13:04:08
8จัดซื้อ - จัดจ้างซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ (ฝ่ายการพยาบาล) จำนวน 3 รายการ รพ.เกาะลันตา2018-04-17 09:44:17
9จัดซื้อ - จัดจ้างซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ (ฝ่ายการพยาบาล) จำนวน 6 รายการ รพ.เกาะลันตา2018-04-16 14:32:56
10จัดซื้อ - จัดจ้างวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการรพ.เกาะลันตา2018-04-16 13:41:58
11จัดซื้อ - จัดจ้างขออนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการรพ.เกาะลันตา2018-04-15 15:47:05
12จัดซื้อ - จัดจ้างขออนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการรพ.เกาะลันตา2018-04-15 15:06:46
13จัดซื้อ - จัดจ้างขออนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการรพ.เกาะลันตา2018-04-15 15:06:33
14จัดซื้อ - จัดจ้างขออนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๘ รายการรพ.เกาะลันตา2018-04-15 14:21:07
15จัดซื้อ - จัดจ้างขออนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๒ รายการรพ.เกาะลันตา2018-04-15 11:15:20
16จัดซื้อ - จัดจ้างขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการรพ.เกาะลันตา2018-04-11 13:58:48
17จัดซื้อ - จัดจ้างจ้างทำตะแกรงเหล็กสำหรับเตาเผาขยะ จำนวน 1 รายการรพ.เกาะลันตา2018-04-11 11:05:06
18จัดซื้อ - จัดจ้างจ้างทำป้ายไวนิล โครงการแพทย์แผนไทย จำนวน 1 รายการรพ.เกาะลันตา2018-04-11 10:51:23
19จัดซื้อ - จัดจ้างซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ใช้วัสดุตามโครงการ) PCU จำนวน 4 รายการรพ.เกาะลันตา2018-04-11 10:14:56
20จัดซื้อ - จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนรายการอะไหล่เครื่องปรับอากาศยี่ห้อเเคร์เรีย ชนิดติดฝาผนัง ขนาด 18000 BTU ห้องพิเศษ 6 จำนวน 1 รายการรพ.เกาะลันตา2018-04-09 11:07:03