ประกาศข่าว


เพิ่มประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,594 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อ
1จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 4 รายการรพ.อ่าวลึก2019-05-23 15:21:06
2จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการรพ.เกาะลันตา2019-05-23 15:14:51
3จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 3 รายการรพ.อ่าวลึก2019-05-23 14:41:12
4จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตลับหมึกเครื่องถ่าย sumsungรพ.อ่าวลึก2019-05-23 12:28:32
5จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์รพ.อ่าวลึก2019-05-23 10:12:35
6จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆรพ.อ่าวลึก2019-05-22 17:05:46
7จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์รพ.อ่าวลึก2019-05-22 15:57:49
8จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการรพ.เกาะลันตา2019-05-22 15:21:29
9จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรพ.อ่าวลึก2019-05-22 14:29:57
10จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคายารพ.อ่าวลึก2019-05-22 13:39:54
11จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคายารพ.อ่าวลึก2019-05-22 13:13:23
12จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคายารพ.อ่าวลึก2019-05-22 13:08:12
13จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคายารพ.อ่าวลึก2019-05-22 12:03:38
14จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคายารพ.อ่าวลึก2019-05-22 12:03:22
15จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคายารพ.อ่าวลึก2019-05-22 12:00:51
16จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคายารพ.อ่าวลึก2019-05-22 11:57:44
17จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๑ รายการรพ.เกาะลันตา2019-05-22 11:42:51
18จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้เสนอชนะจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการรพ.เกาะลันตา2019-05-22 10:16:19
19จัดซื้อ - จัดจ้างขออนุมัติประกาศเผลแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2562 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเสม็ดจวนสสอ.ลำทับ2019-05-21 14:28:59
20จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑๒ รายการรพ.เกาะลันตา2019-05-21 13:28:51