ประกาศข่าว


สร้างประกาศข่าว

แสดง 1 ถึง 20 จาก 357 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1อบรม สัมนา "Nursing Trends and Opportunities in Healthcare Technology"งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:35:06
2อบรม สัมนา "โครงการประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ2561"งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:31:15
3อบรม สัมนา การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และการพัฒนาโปรแกรมบัญชีลูกหนี้รักษาพยาบาลสำหรับโรงพยาบาลงานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:27:26
4อบรม สัมนา Rheumatology Workshop for the Non-Rheumatologist ครั้งที่12งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:23:38
5อบรม สัมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุคเทคนิคการแพทย์4.0งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:20:26
6อบรม สัมนา "Ramathibodi Current Psychiatry2018"งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:17:03
7อบรม สัมนา ประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข"Challenge in Health Care4.0"งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:13:58
8อบรม สัมนา โครงการอบรมหลักสูตร"ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม2018"งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:10:17
9อบรม สัมนา "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : นวัตกรรมสู่การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งในยุคไทยแลนด์4.0"งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:07:01
10อบรม สัมนา "พยาบาลอาชีวอนามัย กับ Thailand4.0"งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:03:50
11อบรม สัมนา อบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์และหลักสูตรกัญชาศาสตร์งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:00:21
12อบรม สัมนา ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ"ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ"งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 15:54:29
13อบรม สัมนา "การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย"งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 15:50:36
14อบรม สัมนา ประชุมวิชาการเรื่อง"10+ โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับเเพทย์ทั่วไป"งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 15:46:57
15อบรม สัมนา สัมมนา"โครงการสำคัญในการขับเคลื่อนEEC"งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 15:42:42
16อบรม สัมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Essential Laboratory Testing "งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 15:37:11
17อบรม สัมนา ประชุมวิชาการเทคนิคการแพทย์สัญจร ครั้งที่ 8งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 15:18:00
18อบรม สัมนา อบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพงานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 15:15:29
19อบรม สัมนา ประชาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมสัปดาห์วันพยาบาลและประชุมวิชาการงานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 15:11:18
20อบรม สัมนา อบรมเชิงปฏิบัติการงานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 15:06:11