ประกาศข่าว


สร้างประกาศข่าว

แสดง 1 ถึง 20 จาก 510 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1อบรม สัมนา ประชุมวิจัยและวิชาการเรื่องการดูแลประคับประคองงานพัฒนาบุคลากร2018-07-23 16:30:11
2อบรม สัมนา โครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูงงานพัฒนาบุคลากร2018-07-23 16:25:42
3อบรม สัมนา บริการบรรยายวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฟรีธรรมะแห่งชาติปรับวิถึความคิดการทำงานงานพัฒนาบุคลากร2018-07-23 16:01:47
4อบรม สัมนา อบรมระยะสั้น เรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดงานพัฒนาบุคลากร2018-07-23 15:56:21
5อบรม สัมนา จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมศาสตร์งานส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย2018-07-18 08:53:19
6อบรม สัมนา ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"นวัตกรรมการจัดการกลยุทธ์สู่ความสำเร็จในการพัฒนาองค์กร 4.0"งานพัฒนาบุคลากร2018-07-13 14:59:29
7อบรม สัมนา หลักสูตรฝึกอบรมจำนวน 5 หลักสูตร 1. หลักสูตรเทคนิคการเจรจาไกล่เกลี่ยและการจัดการข้อร้องเรียนอย่างมืออาชีพงานพัฒนาบุคลากร2018-07-10 09:41:30
8อบรม สัมนา อบรมหลักสูตรต่าง ๆ จำนวน 3 หลักสูตร 1."การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อออกเบบการบริหารจัดการ " รุ่นที่ 11งานพัฒนาบุคลากร2018-07-10 09:35:23
9อบรม สัมนา อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สนุกกับงานวิจัยด้วย Microsoft Excel 2013 เบื้องต้น"งานพัฒนาบุคลากร2018-07-09 11:14:53
10อบรม สัมนา ประชุมวิชาการประจำปีคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 34งานพัฒนาบุคลากร2018-07-09 10:52:05
11อบรม สัมนา ประชุมวิชาการ ก้าวศตวรรษแห่งการพัฒนา:การบริการสุขภาพปฐมภูมิแห่งอนาคตและการประชุมวิชาการระดับประเทศงานพัฒนาบุคลากร2018-07-09 10:49:50
12อบรม สัมนา การอบรมและสอบรับรองคุณสมบัตินักรังสีเทคนิคเฉพาะทาง จำนวน 4 หลักสูตรงานพัฒนาบุคลากร2018-07-09 10:43:34
13อบรม สัมนา ประชุมและส่งผลงานร่วมนำเสนอในการประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12งานพัฒนาบุคลากร2018-07-09 10:38:05
14อบรม สัมนา ประชุมวิชาการโภชนาการแห่งชาติ ครั้งที่ 12 "โภชนาการช่วงแรกของชีวิต : พื้นฐานของสุขภาวะที่ดี"งานพัฒนาบุคลากร2018-07-09 10:34:24
15อบรม สัมนา ประชุมวิชาการฟื้นฟูการพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป เรื่อง การใช้ยาและการรักษาเบื้องต้นในเวชปฏิบัติงานพัฒนาบุคลากร2018-07-09 10:25:53
16อบรม สัมนา ประชุมสัมมนาเชิงวิชาการ แสดงมุฑิตาจิตสามัญประจำปี 2561งานพัฒนาบุคลากร2018-07-09 10:17:27
17อบรม สัมนา ประชุมสัมมนาเชิงสัมมนาเชิงวิชาการแสดงมุฑิตาจิตสามัญประจำปี 2561งานพัฒนาบุคลากร2018-07-09 10:10:59
18อบรม สัมนา อบรมสัมมนาจำนวน 7หลักสูตรงานพัฒนาบุคลากร2018-07-09 10:04:08
19อบรม สัมนา อบรมหัวข้อ "มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ"งานพัฒนาบุคลากร2018-07-09 10:01:47
20อบรม สัมนา อบรมหัวข้อ "มาตรฐานการป้องกันอันตรายจากรังสีและการเฝ้าติดตามปริมาณรังสีที่ผู้ป่วยได้รับ"งานพัฒนาบุคลากร2018-07-09 10:01:45