ประกาศข่าว


เพิ่มประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 855 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อ
1อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุม advance r processงานประชาสัมพันธ์2019-05-21 10:58:39
2อบรม สัมนา ขอความอนุเคราะห์เชิญเข้าร่วมประชุม advance R Proceessงานประชาสัมพันธ์2019-05-21 10:56:33
3อบรม สัมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครื่องมือการวิจัย รุ่นที่ 2งานส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย2019-05-10 20:48:04
4อบรม สัมนา อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้สถิติขั้นสูง เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลระยะยาวงานส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย2019-05-10 20:46:20
5อบรม สัมนา ขอเชิญชวนส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการชมรมเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ประจำปี 2562งานส่งเสริมสนับสนุนการทำงานวิจัย2019-05-10 20:43:38
6อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการตรวจวิเคราะห์สารน้ำร่างกายงานประชาสัมพันธ์2019-05-08 09:44:33
7อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการวิชาการโรงพยาบาลสงฆ์ประจำปี ๒๕๖๒งานประชาสัมพันธ์2019-05-08 09:43:48
8อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุม ICDงานประชาสัมพันธ์2019-05-08 09:42:54
9อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการให้รหัสโรคและพัตถการงานประชาสัมพันธ์2019-05-08 09:42:15
10อบรม สัมนา ขอประชาสัมพันธ์โครงการประชุมประจำปี iAOC annual meetingงานประชาสัมพันธ์2019-05-08 09:41:10
11อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแนวคิดที่สำคัญทางการพยาบาลมารดาทรากและผดุงครรภ์งานประชาสัมพันธ์2019-05-08 09:39:44
12อบรม สัมนา ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมอบรมระยะสั้น DIY in Pediatricงานประชาสัมพันธ์2019-05-01 10:36:05
13อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการสุขภาพเด็กแห่งชาติงานประชาสัมพันธ์2019-05-01 10:34:46
14อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชากุมารเวชศาสตร์งานประชาสัมพันธ์2019-05-01 10:33:48
15อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี๒๕๖๒งานประชาสัมพันธ์2019-05-01 10:30:39
16อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมงานประชาสัมพันธ์2019-04-26 10:24:29
17อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการงานประชาสัมพันธ์2019-04-25 09:21:31
18อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมอบรมระยะสั้นการพัฒนาแพทย์เฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกันงานประชาสัมพันธ์2019-04-25 09:20:55
19อบรม สัมนา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปงานประชาสัมพันธ์2019-04-25 09:19:49
20อบรม สัมนา รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลงานประชาสัมพันธ์2019-04-25 09:19:15