เอกสารเรื่อง : Data correct

แก้ไขเอกสาร ลบเอกสาร เอกสารทั้งหมด

ประเภทคู่มือ
เรื่องData correct
รายละเอียดData correct

คลิปทำความเข้าใจเรื่อง data correct Clip 1 เมื่อไหร่จะต้องทำ/ไม่ต้องทำ data correct
เครดิต อ.ไพบูลย์ ทีม hdc
https://m.youtube.com/watch?v=Qvv0Kz9N4rM

Data Correct Clip 2 วิธีการส่งเพื่อ ลบ/แก้ไขข้อมูล พร้อมตัวอย่างการทำงานของระบบ HDC
เครดิต อ.ไพบูลย์ ทีม HDC
https://m.youtube.com/watch?v=wqmSL_JkJsU
เอกสารแนบ
ประกาศโดยadmin
ประกาศเมื่อ2018-04-25 23:25:02
ดาวน์โหลด (ครั้ง)14761