เอกสารเรื่อง : คู่มือ JHCIS

แก้ไขเอกสาร ลบเอกสาร เอกสารทั้งหมด

ประเภทคู่มือ
เรื่องคู่มือ JHCIS
รายละเอียด1.คู่มือการบันทึก 43 แฟ้ม มีคำอธิบายแต่ละแฟ้มพร้อมหน้าจอ JHCIS และช่องที่ต้องบันทึก (Cr. สสจ.เชียงใหม่)
2.คู่มือ JHCIS สำหรับ Beginner user >> การตรวจสอบสิทธิ์, การบันทึกผู้ป่วยนอก ฯลฯ (Cr. ศูนย์เทคฯ)
3.คู่มือ JHCIS สำหรับ Administrator >> การตั้งค่าต่างๆในโปรแกรม, MySQL Administrator ฯลฯ (Cr. ศูนย์เทคฯ)
4.การส่งออก 43 แฟ้ม (Cr. ศูนย์เทคฯ)
5.การดึงข้อมูลจาก HDC CLOUD
6.การตรวจสอบสิทธิ์จาก สปสช. (แบบรายคนหรือรายกลุ่ม)
เอกสารแนบ
ประกาศโดยadmin
ประกาศเมื่อ2020-01-11 16:00:22
ดาวน์โหลด (ครั้ง)5459