รายงานการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์


เพิ่มรายการ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 342 ผลลัพธ์

ลำดับหน่วยงานหน่วยงานย่อยปีงบประมาณรายการรวมผลการพิจารณา
1รพ.เขาพนม5/2560เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับสำนักงาน544,000.00เห็นชอบในหลักการ
2รพ.เขาพนม5/2560เคื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่๒29,000.00เห็นชอบในหลักการ
3รพ.เขาพนม5/2560เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(18 หน้า/นาที)42,900.00เห็นชอบในหลักการ
4รพ.เขาพนม5/2560จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 8,600.00เห็นชอบในหลักการ
5รพ.เขาพนม5/2560เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va /480 w48,000.00เห็นชอบในหลักการ
6รพ.เขาพนม5/2560เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kva /1200 w13,000.00เห็นชอบในหลักการ
7รพ.ลำทับ5/2560เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2200,000.00ไม่เห็นชอบในหลักการ
8รพ.ลำทับ5/2560เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน160,000.00ไม่เห็นชอบในหลักการ
9รพ.ลำทับ5/2560เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 AV/480 w32,000.00เห็นชอบในหลักการ
10รพ.ลำทับ5/2560โปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบสิทธิใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน OME38,000.00ไม่เห็นชอบในหลักการ
11รพ.ลำทับ5/2560ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงานมีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย60,000.00ไม่เห็นชอบในหลักการ
12รพ.อ่าวลึก5/2560เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1132,000.00ไม่เห็นชอบในหลักการ
13รพ.อ่าวลึก5/2560เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 va/480w19,200.00เห็นชอบในหลักการ
14สสอ.เขาพนมรพ.สต.บ้านเขาดิน5/2560เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำนักงาน32,000.00เห็นชอบในหลักการ
15สสอ.เมืองกระบี่ รพ.สต.บ้านคลองม่วง5/2560เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊คสำหรับงานประมวล21,000.00มติ : ให้แก้ไขรายการที่ 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook สำหรับงานประมวลผล เป็น เครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook แบบสำนักงาน ราคา 16,000.-
16สสอ.เมืองกระบี่รพ.สต. บ้านไสไทย5/2560เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน32,000.00เห็นชอบในหลักการ
17สสอ.เมืองกระบี่รพ.สต. บ้านไสไทย5/2560เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 av/580 w6,400.00เห็นชอบในหลักการ
18สสอ.เหนือคลอง รพ.สต. บ้านคลองขนาน5/2560เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน16,000.00เห็นชอบในหลักการ
19สสอ.เหนือคลองรพ.สต.บ้านบางผึ้ง5/2560เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำนักงาน32,000.00เห็นชอบในหลักการ
20สสอ.เหนือคลองรพ.สต.บ้านบางผึ้ง5/2560เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่122,000.00เห็นชอบในหลัการ