ประกาศข่าว


สร้างประกาศข่าว

แสดง 1 ถึง 20 จาก 700 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1จัดซื้อ - จัดจ้างซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ (ฝ่ายการพยาบาล) จำนวน2 รายการ รพ.เกาะลันตา2018-04-20 14:24:48
2จัดซื้อ - จัดจ้างซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (งานชันสูตร) จำนวน 3 รายการ รพ.เกาะลันตา2018-04-20 09:18:23
3จัดซื้อ - จัดจ้างขออนุมัติจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา จำนวน ๓ รายการรพ.เกาะลันตา2018-04-19 16:23:54
4จัดซื้อ - จัดจ้างซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (งานชันสูตร) จำนวน 6 รายการ รพ.เกาะลันตา2018-04-19 15:14:12
5ข่าวประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ของธนาคารกรุงไทยงานทรัพยากรบุคคล2018-04-19 15:02:53
6จัดซื้อ - จัดจ้างซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ (ฝ่ายการพยาบาล) จำนวน1 รายการ รพ.เกาะลันตา2018-04-19 12:05:37
7อบรม สัมนา "Nursing Trends and Opportunities in Healthcare Technology"งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:35:06
8อบรม สัมนา "โครงการประชุมวิชาการเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ2561"งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:31:15
9อบรม สัมนา การพัฒนาโปรแกรมตรวจสอบการเรียกเก็บเงินชดเชยค่าบริการทางการแพทย์และการพัฒนาโปรแกรมบัญชีลูกหนี้รักษาพยาบาลสำหรับโรงพยาบาลงานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:27:26
10อบรม สัมนา Rheumatology Workshop for the Non-Rheumatologist ครั้งที่12งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:23:38
11อบรม สัมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง ทิศทางการตรวจวินิจฉัยทางห้องปฏิบัติการในยุคเทคนิคการแพทย์4.0งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:20:26
12อบรม สัมนา "Ramathibodi Current Psychiatry2018"งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:17:03
13อบรม สัมนา ประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข"Challenge in Health Care4.0"งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:13:58
14อบรม สัมนา โครงการอบรมหลักสูตร"ฟิตเข่าให้ดี ห่างหนีข้อเสื่อม2018"งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:10:17
15อบรม สัมนา "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : นวัตกรรมสู่การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งในยุคไทยแลนด์4.0"งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:07:01
16อบรม สัมนา "พยาบาลอาชีวอนามัย กับ Thailand4.0"งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:03:50
17อบรม สัมนา อบรมหลักสูตรการแพทย์แคนนาบินอยด์และหลักสูตรกัญชาศาสตร์งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 16:00:21
18อบรม สัมนา ประชุมวิชาการสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศึกษาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ"ศาสนากับการส่งเสริมความเป็นธรรมทางสุขภาพ"งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 15:54:29
19อบรม สัมนา "การแปลผลคลื่นไฟฟ้าหัวใจในการพยาบาลผู้ป่วย"งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 15:50:36
20อบรม สัมนา ประชุมวิชาการเรื่อง"10+ โรคผิวหนังต้องรู้สำหรับเเพทย์ทั่วไป"งานพัฒนาบุคลากร2018-04-18 15:46:57