ประกาศข่าว


สร้างประกาศข่าว

แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,080 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อรายละเอียด
 
1อบรม สัมนา ประชุมวิจัยและวิชาการเรื่องการดูแลประคับประคองงานพัฒนาบุคลากร2018-07-23 16:30:11
2อบรม สัมนา โครงการนักบริหารยุทธศาสตร์ระดับกลาง/สูงงานพัฒนาบุคลากร2018-07-23 16:25:42
3อบรม สัมนา บริการบรรยายวิชาการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฟรีธรรมะแห่งชาติปรับวิถึความคิดการทำงานงานพัฒนาบุคลากร2018-07-23 16:01:47
4อบรม สัมนา อบรมระยะสั้น เรื่อง "การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับยาเคมีบำบัดงานพัฒนาบุคลากร2018-07-23 15:56:21
5ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศแจ้งเตือนภัยงานประชาสัมพันธ์2018-07-23 14:51:21
6จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำงานครอบฟันและสะพานฟันรพ.อ่าวลึก2018-07-23 14:18:20
7จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทันตกรรมรพ.อ่าวลึก2018-07-23 13:16:46
8จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์ต่างๆรพ.อ่าวลึก2018-07-23 13:06:01
9จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการรพ.เกาะลันตา2018-07-23 12:37:06
10จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้างรพ.อ่าวลึก2018-07-23 10:58:17
11จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบพิมพ์รพ.อ่าวลึก2018-07-23 10:54:54
12จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆรพ.อ่าวลึก2018-07-23 10:21:41
13จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์สำนักงานรพ.อ่าวลึก2018-07-23 10:12:23
14จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ส่วนกลางรพ.อ่าวลึก2018-07-23 09:53:47
15จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆรพ.อ่าวลึก2018-07-23 09:50:57
16จัดซื้อ - จัดจ้างจ้างพิมพ์เอกสารแบบฟอร์ม (บันทึกคำสั่งแพทย์) จำนวน 1 รายการรพ.เกาะลันตา2018-07-23 09:37:33
17จัดซื้อ - จัดจ้างจ้างตรวจเช็คระยะรถราชการ นข-2453 กระบี่ พร้อมรายการอะไหล่ รพ.เกาะลันตา2018-07-22 10:36:33
18งานการเงินและบัญชีงบทดลองGFMIS เดือน มิถุนายน 2561งานการเงิน/CFO2018-07-21 13:12:30
19จัดซื้อ - จัดจ้างจ้างตรวจเช็คระยะรถราชการ นข-2453 กระบี่ พร้อมรายการอะไหล่ รพ.เกาะลันตา2018-07-20 11:10:20
20จัดซื้อ - จัดจ้างซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (หมอนใยสังเคราะห์) จำนวน 1 รายการ รพ.เกาะลันตา2018-07-20 09:55:12