ประกาศข่าว


เพิ่มประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 2,131 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อ
1จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอื่น ๆรพ.อ่าวลึก2019-02-21 16:23:54
2จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางรพ.อ่าวลึก2019-02-21 15:06:10
3จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว (แป้งทาตัว)รพ.อ่าวลึก2019-02-21 14:53:33
4จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉินฯรพ.อ่าวลึก2019-02-21 14:41:01
5จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 จำนวน 9 เครื่งองานพัสดุ2019-02-21 10:41:32
6จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุทางทันตกรรม จำนวน 2 รายการรพ.เกาะลันตา2019-02-21 10:28:55
7จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องบัตรรพ.อ่าวลึก2019-02-21 10:26:56
8จัดซื้อ - จัดจ้างตารางแสดงวงเงินงบประมาณงานก่อสร้างปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 129 ตารางเมตรรพ.อ่าวลึก2019-02-21 09:32:36
9จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการรพ.เกาะลันตา2019-02-21 09:15:59
10จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอื่นๆรพ.อ่าวลึก2019-02-20 14:57:05
11จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเช่าระบบสื่อสารสำหรับรถพยาบาล(ระบบ GPS) ทะเบียนรถ กท 1504 และ กต 5829 กระบี่รพ.เกาะลันตา2019-02-20 14:08:12
12จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะราคาจดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๑ รายการรพ.เกาะลันตา2019-02-20 11:26:37
13จัดซื้อ - จัดจ้างเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 7 รายการงานพัสดุ2019-02-20 08:31:34
14จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงรพ.อ่าวลึก2019-02-18 14:27:10
15จัดซื้อ - จัดจ้างประกวดราคาจ้าง ก่อสร้างปรับปรุงอาคารผ๔้ป่วยในและทางเชื่อม ของโรงพยาบาลลำทับรพ.ลำทับ2019-02-18 14:25:04
16ข่าวประชาสัมพันธ์รับสัมครคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการงานประชาสัมพันธ์2019-02-18 13:17:39
17อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ statement UCงานประชาสัมพันธ์2019-02-18 13:16:52
18อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการพัฒนาศูนย์จัดเก็บรายได้โรงพยาบาลงานประชาสัมพันธ์2019-02-18 13:15:36
19อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการฯงานประชาสัมพันธ์2019-02-18 13:14:36
20อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมสัมนาการพัฒนาบุคลากรเพื่อสังคมงานประชาสัมพันธ์2019-02-18 13:13:50