ประกาศข่าว


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,688 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อ
1จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารฯ และอาคารที่พักพยาบาล 32 ห้องฯ ณ รพ.เกาะลันตางานพัสดุ2018-12-14 17:42:49
2ข่าวประชาสัมพันธ์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปงานทรัพยากรบุคคล2018-12-14 16:28:49
3จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 1 รายการรพ.เกาะลันตา2018-12-14 14:58:45
4จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะจัดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน ๑ รายการรพ.เกาะลันตา2018-12-14 11:08:49
5จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ 70)2018-12-13 20:52:06
6จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ 70)สสอ.เกาะลันตา2018-12-13 20:47:54
7จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะจัดจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน กท 1504 กระบี่ จำนวน ๖ รายการรพ.เกาะลันตา2018-12-13 16:11:29
8จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการรพ.เกาะลันตา2018-12-13 15:38:54
9จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตัดหญ้าโรงพยาบาลเกาะลันตา พื้นที่ไม่น้อยกว่า 20 ไร่รพ.เกาะลันตา2018-12-13 14:50:24
10จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่องรพ.เกาะลันตา2018-12-13 14:38:33
11จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ 70)สสอ.เกาะลันตา2018-12-12 18:21:56
12จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมารพ.เกาะพีพี2018-12-12 14:40:20
13อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการ the best for the mostงานประชาสัมพันธ์2018-12-12 13:54:20
14จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่องรพ.เกาะพีพี2018-12-12 13:52:02
15อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยาภาพมนุษย์และจิตบำบัดงานประชาสัมพันธ์2018-12-12 13:51:15
16อบรม สัมนา รับสมัครนักศึกษาสมทบภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์งานประชาสัมพันธ์2018-12-12 13:49:34
17อบรม สัมนา ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมวิชการการเพิ่มคุณค่าบริการพยาบาลเพื่อชีวิตที่ดีงานประชาสัมพันธ์2018-12-12 13:48:33
18อบรม สัมนา ขอเชิญเจ้าหน้าที่เข้าร่วมอบรมและเผยแพร่ข่าวการอบรมงานประชาสัมพันธ์2018-12-12 13:47:03
19จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ตามแผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2562 ระดับหน่วยบริการ (ร้อยละ 70)สสอ.เขาพนม2018-12-12 13:22:22
20ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเตรียมตัวสู่การเกษียณอายุราชการงานประชาสัมพันธ์2018-12-12 11:14:57