ประกาศข่าว


เพิ่มประกาศ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 5,946 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อ
1จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน 2 รายการรพ.เกาะลันตา2021-01-17 15:32:12
2จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการรพ.เกาะลันตา2021-01-17 15:31:15
3จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน 2 รายการรพ.เกาะลันตา2021-01-17 14:59:53
4จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ (การพยาบาล) จำนวน 2 รายการรพ.เกาะลันตา2021-01-17 14:58:44
5จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน ๑ รายการรพ.เกาะลันตา2021-01-17 14:03:25
6จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(ชันสูตร)ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน 1 รายการรพ.เกาะลันตา2021-01-17 14:01:10
7จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน 2 รายการรพ.เกาะลันตา2021-01-17 12:35:47
8จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการรพ.เกาะลันตา2021-01-17 12:34:54
9จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน 6 รายการรพ.เกาะลันตา2021-01-17 11:26:05
10จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน 6 รายการรพ.เกาะลันตา2021-01-17 11:24:57
11จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน 1 รายการรพ.เกาะลันตา2021-01-17 10:07:28
12จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาตร์ทางการแพทย์ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ จำนวน 1 รายการรพ.เกาะลันตา2021-01-17 10:01:17
13จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน 2 รายการรพ.เกาะลันตา2021-01-15 15:41:58
14จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการรพ.เกาะลันตา2021-01-15 15:40:04
15จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการรพ.เกาะลันตา2021-01-15 15:26:05
16จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอลำทับฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)งานพัสดุ2021-01-15 13:35:37
17จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศแผนการจัดจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน ๒ รายการรพ.เกาะลันตา2021-01-14 15:35:41
18จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรังปรุงซ่อมแซมระบบประปา จำนวน ๑ งาน ๔ รายการรพ.เกาะลันตา2021-01-14 15:10:48
19จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศแผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๓ รายการ รพ.เกาะลันตา2021-01-14 15:09:55
20จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อเต้นท์ผ้าใบโครงเหล็กพร้อมติดตั้ง ๒ หลัง จำนวน ๑ รายการรพ.เกาะลันตา2021-01-14 14:46:40