ประกาศข่าว


เพิ่มเอกสาร

แสดง 1 ถึง 20 จาก 1,493 ผลลัพธ์

ลำดับประเภทประกาศเรื่องประกาศโดยประกาศเมื่อ
1จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ (e-bidding)งานพัสดุ2018-10-20 13:41:45
2อบรม สัมนา ขอเรียนเชิญประธานเปิดงานงานประชาสัมพันธ์2018-10-19 09:48:22
3อบรม สัมนา ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุมนานาชาติ International Conference on Breastfeeding Sick babiesงานประชาสัมพันธ์2018-10-19 09:40:55
4อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชการพยาบาลจักษุแพทย์ ครั้งที่ ๒ งานประชาสัมพันธ์2018-10-19 09:39:38
5อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานประชาสัมพันธ์2018-10-19 09:38:53
6อบรม สัมนา ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติ การพัฒนาศักยาภาพพยาบาลวิกฤติทารกแรกเกิดงานประชาสัมพันธ์2018-10-19 09:38:07
7อบรม สัมนา ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชหาร palliative Care Day 2018งานประชาสัมพันธ์2018-10-19 09:36:57
8ข่าวประชาสัมพันธ์รับย้าย/โอนข้าราชการงานประชาสัมพันธ์2018-10-19 09:35:43
9ข่าวประชาสัมพันธ์รับย้ายราชการงานประชาสัมพันธ์2018-10-19 09:35:05
10ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษงานประชาสัมพันธ์2018-10-19 09:34:29
11จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศเปลี่ยนแปลงการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (งบลงทุน)งานพัสดุ2018-10-17 18:26:41
12จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (สำหรับโครงการ)งานพัสดุ2018-10-17 18:09:40
13งานการเงินและบัญชีงบทดลองGFMIS เดือน กันยายน 2561งานการเงิน/CFO2018-10-16 23:23:09
14จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างรายการก่อสร้างและปรับปรุงรั้วสแตนเลสฯ สสจ.กระบี่งานพัสดุ2018-10-16 20:02:22
15อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแนวทางการปฏิบัติงานการเงินการคลังและคสามผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หน่ยงานภาครัฐงานประชาสัมพันธ์2018-10-16 15:24:48
16อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมหลักสูตร แนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการแก้ไขปัญหากระบวนการจัดซื้อจัอจ้างและการบริหารพัสดุงานประชาสัมพันธ์2018-10-16 15:23:48
17อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยาภาพบุคลากรประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หลักสูตร การบริหารสินทรัพย์ รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๔งานประชาสัมพันธ์2018-10-16 15:11:37
18จัดซื้อ - จัดจ้างประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำฟันเทียม จำนวนรพ.เกาะลันตา2018-10-16 11:21:00
19อบรม สัมนา ขอเชิญเข้าร่่วมประชุมศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานประชาสัมพันธ์2018-10-16 10:33:56
20ข่าวประชาสัมพันธ์ประชา่สัมพันธ์รับนักศึกษาต่อระดับปริญญาโท ภาคพิเศษ ประจำปี ๒๕๖๒งานประชาสัมพันธ์2018-10-16 10:32:39