ทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

เพิ่มอุปกรณ์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 183 ผลลัพธ์

#กลุ่มงานประเภทครุภัณฑ์ยี่ห้อรุ่นเลขครุภัณฑ์ผู้รับผิดชอบปีที่รับอุปกรณ์สภาพการใช้งาน 
  
1งานเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์บุคคลตั้งโต๊ะ (PC)ACERpredator g36107440-012-0005/9นายวินัย คล่องแคล่ว2554ปกติ
2งานเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)asusX44H7440-012-0001/6นายวินัย คล่องแคล่ว2555ปกติ
3งานเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์บุคคลตั้งโต๊ะ (PC)acerpredator g36107440-012-0005/10นายประจักษ์ นิจถาวร (เดิม)2554ปกติ
4งานเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)lenovoG40807440-012-0001/3สำรองยืมใช้งาน2558ปกติ
5งานเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)LenovoG40807440-012-0001/2สำรองยืมใช้งาน2558ปกติ
6งานส่งเสริมสุขภาพคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)ASUSn46v7440-014-0002/14นางจินดามัย สังข์สัพพันธุ์2556ปกติ
7งานควบคุมโรคไม่ติดต่อคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)HPPavilion dm47440-014-0001สมชาย เจริญสุข2556ปกติ
8งานเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)hpPavilion g4สำรองยืมใช้งาน2556ปกติ
9งานบริหารทั่วไปPC All-In-OneLenovoIdeaCenterB3207440-012-0001/1ธุรการ สารบรรณ2556ปกติ
10งานแพทย์แผนไทยคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)ASUSk456uf7440-012-0001ติ่งตา มัสการ2559ปกติ
11งานแพทย์แผนไทยคอมพิวเตอร์บุคคลตั้งโต๊ะ (PC)ACERAspireTc-7807440-014-0001/10จรูญศักดิ์ ห่อสุวรรณ์2560ปกติ
12งานแพทย์แผนไทยคอมพิวเตอร์บุคคลตั้งโต๊ะ (PC)SVOAHF-PRO-A4-6300E547440-012-0017/6สมฤดี แสงสวัสดิ์2558ปกติ
13งานแพทย์แผนไทยPC All-In-OneLenovoUltar-Slim All-In-One -วิภาวดี เพชรห้วน2556ปกติ
14งานแพทย์แผนไทยPrinterLaser Jet PCLaser Jet -ส่วนกลาง2556ปกติ
15งานแพทย์แผนไทยScannerHPHP Scanner jet G 4010-ส่วนกลาง2556ปกติ
16งานแพทย์แผนไทยคอมพิวเตอร์บุคคลตั้งโต๊ะ (PC)ACERaspire as20-ส่วนกลาง2558ปกติ
17งานแพทย์แผนไทยPrinterFuji XeroxDocuPrint P 265 dw-ส่วนกลาง2559ปกติ
18งานควบคุมโรคไม่ติดต่อคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)HP -สมชาย เจริญสุข2559ปกติ เครื่องเดิม พีแจค
19งานควบคุมโรคไม่ติดต่อคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)ASUSK550j7440-014-0001/1วรรณพจน์ เสริมสิน2558ปกติ
20งานควบคุมโรคไม่ติดต่อคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)ASUSK550j7440-014-0001/2ทิพวรรณ หนูทอง2558ปกติ