ทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.กระบี่


เพิ่มอุปกรณ์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 183 ผลลัพธ์

ข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียด
#กลุ่มงานประเภทครุภัณฑ์ยี่ห้อเลขครุภัณฑ์ผู้รับผิดชอบปีที่รับอุปกรณ์สภาพ
 
1งานเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์บุคคลตั้งโต๊ะ (PC)ACER7440-012-0005/9นายวินัย คล่องแคล่ว2554ปกติ
2งานเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)asus7440-012-0001/5นายวินัย คล่องแคล่ว2555ปกติ
3งานเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์บุคคลตั้งโต๊ะ (PC)acer7440-012-0005/10นายประจักษ์ นิจถาวร (เดิม)2554ปกติ
4งานทันตสาธารณสุขคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)lenovo7440-012-0001/3ทพ.ชาญณรงค์ ลิ้มพิพัฒน์2558ปกติ
5งานเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)Lenovo7440-012-0001/2สำรองยืมใช้งาน2558ปกติ
6งานส่งเสริมสุขภาพคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)ASUS7440-014-0002/14นางจินดามัย สังข์สัพพันธุ์2556ปกติ
7งานควบคุมโรคไม่ติดต่อคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)HP7440-014-0001สมชาย เจริญสุข2556ปกติ
8งานเทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)hpสำรองยืมใช้งาน2556ปกติ
9งานบริหารทั่วไปPC All-In-OneLenovo7440-012-0001/1ธุรการ สารบรรณ2556ปกติ
10งานแพทย์แผนไทยคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)ASUS7440-012-0001ติ่งตา มัสการ2559ปกติ
11งานแพทย์แผนไทยคอมพิวเตอร์บุคคลตั้งโต๊ะ (PC)ACER7440-014-0001/10จรูญศักดิ์ ห่อสุวรรณ์2560ปกติ
12งานแพทย์แผนไทยคอมพิวเตอร์บุคคลตั้งโต๊ะ (PC)SVOA7440-012-0017/6สมฤดี แสงสวัสดิ์2558ปกติ
13งานแพทย์แผนไทยPC All-In-OneLenovo-วิภาวดี เพชรห้วน2556ปกติ
14งานแพทย์แผนไทยPrinterLaser Jet PC-ส่วนกลาง2556ปกติ
15งานแพทย์แผนไทยScannerHP-ส่วนกลาง2556ปกติ
16งานแพทย์แผนไทยคอมพิวเตอร์บุคคลตั้งโต๊ะ (PC)ACER-ส่วนกลาง2558ปกติ
17งานแพทย์แผนไทยPrinterFuji Xerox-ส่วนกลาง2559ปกติ
18งานควบคุมโรคไม่ติดต่อคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)HP-สมชาย เจริญสุข2559ปกติ
19งานควบคุมโรคไม่ติดต่อคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)ASUS7440-014-0001/1วรรณพจน์ เสริมสิน2558ปกติ
20งานควบคุมโรคไม่ติดต่อคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)ASUS7440-014-0001/2ทิพวรรณ หนูทอง2558ปกติ