ทะเบียนครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สสจ.กระบี่


เพิ่มอุปกรณ์

แสดง 1 ถึง 20 จาก 196 ผลลัพธ์

ข้อมูลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ รายละเอียด
#กลุ่มงานประเภทครุภัณฑ์ยี่ห้อเลขครุภัณฑ์ผู้รับผิดชอบปีที่รับอุปกรณ์สภาพ
 
1เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์บุคคลตั้งโต๊ะ (PC)ACER7440-012-0005/9นายวินัย คล่องแคล่ว2554ปกติ
2เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)asus7440-012-0001/5นายวินัย คล่องแคล่ว2555ปกติ
3เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์บุคคลตั้งโต๊ะ (PC)acer7440-012-0005/10ห้องประชุม ระบบ team viewer2554ปกติ
4ทันตสาธารณสุขคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)lenovo7440-012-0001/3นายชาญณรงค์ ลิ้มพิพัฒน์2558ปกติ
5พัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุขคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)Lenovo7440-012-0001/2สำรองยืมใช้งาน2558ปกติ
6ส่งเสริมสุขภาพคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)ASUS7440-014-0002/14นางจินดามัย สังข์สัพพันธ์2556ปกติ
7ควบคุมโรคไม่ติดต่อคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)HP7440-014-0001นายสมชาย เจริญสุข2556ปกติ
8เทคโนโลยีสารสนเทศคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)hpสำรองยืมใช้งาน2556ปกติ
9บริหารทั่วไป (ธุรการ)PC All-In-OneLenovo7440-012-0001/1นางสาวสุพาณี อุดมวิทยาไกร2556ปกติ
10แพทย์แผนไทยคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)ASUS7440-012-0001นางสาวติ่งตา มัสการ2559ปกติ
11แพทย์แผนไทยคอมพิวเตอร์บุคคลตั้งโต๊ะ (PC)ACER7440-014-0001/10นายจรูญศักดิ์ ห่อสุวรรณ์2560ปกติ
12แพทย์แผนไทยคอมพิวเตอร์บุคคลตั้งโต๊ะ (PC)SVOA7440-012-0017/6นางสมฤดี แสงสวัสดิ์2558ปกติ
13แพทย์แผนไทยPC All-In-OneLenovo-นางวิภาวดี เพชรห้วน2556ปกติ
14แพทย์แผนไทยPrinterLaser Jet PC-ส่วนกลาง2556ปกติ
15แพทย์แผนไทยScannerHP-ส่วนกลาง2556ปกติ
16แพทย์แผนไทยคอมพิวเตอร์บุคคลตั้งโต๊ะ (PC)ACER-ส่วนกลาง2558ปกติ
17แพทย์แผนไทยPrinterFuji Xerox-ส่วนกลาง2559ปกติ
18ควบคุมโรคไม่ติดต่อคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)HP-นายสมชาย เจริญสุข2559ปกติ
19ควบคุมโรคไม่ติดต่อคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)ASUS7440-014-0001/1นายวรรณพจน์ เสริมสิน2558ปกติ
20ควบคุมโรคไม่ติดต่อคอมพิวเตอร์พกพา (Note book)ASUS7440-014-0001/2นางสาวทิพวรรณ หนูทอง2558ปกติ